Låg låneränta

Privatlån kan du använda till bland annat:

  • Resor
  • Bilköp
  • Konsumentvaror
  • Finansiera kontant insats vid bostadsköp
privatlån.club

Hur och vem bestämmer lånerentan?

Det är fri prissättning som gäller. Långivare bestämmer räntan och det finns inga lagar eller bestämmelser som reglerar räntesatsen eller hur räntan ska räknas. Men här kommer vi att ge en fingervisning om vad det hela innebär.
Ränta uttrycks främst i två termer vad gäller marknadsföring av olika lån till konsumenter:

Nominell ränta

Nominell ränta är den grundläggande räntan du ska betala för ditt lån. Den anges vanligtvis för ett år på ditt lånebesked.
Lånebelopp + räntan = nominell ränta.

Långivare med låg ränta på privatlån

Effektiv ränta

Till den nominella räntan brukar olika avgifter tillkomma exempelvis uppläggningsavgift och aviseringsavgift som också räknas in i den totala lånekostnaden. Om du lånar pengar betyder detta att den nominella räntan plus eventuella avgifter är den så kallade effektiva räntan du får betala för ditt lån.

Lånebelopp + ränta + avgifter = effektiv ränta.
Om du lånar pengar ska du inte underskatta betydelsen av avgifterna, oberoende hur låga de ser ut att vara vid en första anblick. På lång sikt kan det resultera i ganska höga belopp. Därför ska man inte förbise den effektiva räntan som bankerna erbjuder tillsammans med lånet.
Testa på lånekalkylatorn nedan hur stora lånekostnaderna blir om man tar hänsyn till effektiv ränta med olika räntesats och låneperioder.

SvenskaLänkar.com


© 2019 https://privatlån.club